___________________ TRAFİK DENEME SINAVI 1 ___________________

1.Aşağıdakilerden hangisi, şehirlerarası kara yollarını işaretlemekle görevlidir?

A) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

B)  Karayolları Genel Müdürlüğü

C)  Çevre Koruma Genel Müdürlüğü

D)  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

A- B- C- D-

2.Kara yolunda, motorlu veya motorsuz aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne denir?

A) Sürücü
B) Şoför
C) İşleten
D) Araç sahibi
A- B- C- D-
3.Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Bağlantı yolu-Tali yol
B) Ana yol-Tali yol
C) Bölünmüş kara yolu-Bağlantı yolu
D) İki yönlü kara yolu-Tekyönlü kara yolu
A- B- C- D-
4.Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı kara yoluna tek yönlü kara yolu denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

 

A)

 

B)


C)


D)

A- B- C- D-
5.Aşağıdakilerden hangisi römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
6.Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca yeşil sonrası sarı ışık yandığında, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?
A) Kırmızı
B) Sarı  
C) Yeşil 
D) Yanıp sönen kırmızı
A- B- C- D-
7.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 ve 3 numaralı araçlar geçmelidir
B) 2 ve 4 numaralı araçlar geçmelidir.
C)  Hepsi durmalıdır
D) 1 ve 2 numaralı araçlar geçmelidir
A- B- C- D-

8.Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeridin ileri seyir ve sola dönüş için olduğunu bildirir?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
9.Aşağıdakilerden hangisi otoyolda şerit kapatma levhasıdır?

A)

B) 

C) 

D) 

A- B- C- D-
10.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
***
11.Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
A) Geriye dönmelidir.
B) Hızını azaltmalıdır
C) Hızını artırmalıdır
 D) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.
A- B- C- D-
12.Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Hızını azaltması 
B) Duraklama yapmaması
C) Hızını artırması
D) Takip mesafesini artırması
A- B- C- D-
13.Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
A) Geri gitmeyi
B) "U" dönüşü yapmayı
C) Sola dönmeyi 
D) Ada etrafında dönmeyi
A- B- C- D-
14.Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
B
C
D
A- B- C- D-
15.Hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?
A)

B)

C)

D)

A- B- C- D-
16.Şekildeki kara yolunda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yasaktır?
A) Gidiş yönüne göre sağ şeritten gitmeleri
B) Trafik zorunluluğu nedeniyle durmaları
C) Her iki aracın aynı şeritte seyretmeleri
D) Gidiş yönüne göre sol şeridi geçiş amaçlı kullanmaları
A- B- C- D-

17.Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A) 5,5
B) 4,5
C) 3,5
D) 2,5
A- B- C- D-

18.İki yönlü ve üç şeritli yolda hangi şeridin kullanılması yasaktır?

A) En sağdaki
B) Ortadaki
C) En sağ ve ortadaki
D) En soldaki
A- B- C- D-

19.Sürücülerin aşağıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1-2-3-4  
B) 1-4-2-3

1. Işıklı trafik işaret cihazı     2. Trafik işaret levhası

3. Yer işaretleri                      4. Trafik görevlisi

C) 4-1-2-3
D) 4-2-3-1  
A- B- C- D-

20.Tünel veya dar köprüye yaklaşan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

A) Taşıt yolu üzerinde duraklaması      

B) Önündeki aracı geçmesi

C) Hızını artırması                                 

D) Hızını azaltması

A- B- C- D-

21.Saatteki hızı 80kilometre olan aracın, önündeki araç ile arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A) 20
B) 30
C) 35
D) 40
A- B- C- D-
22.Şekildeki kara yolu kesiminde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) 1. aracın 2. araca takip mesafesince yaklaşması

B) 1. aracın 2. aracı geçmeye çalışması

C) 3. aracın dönemece girerken hızını azaltması

D) 2. aracın dönemece girerken hızını azaltması

A- B- C- D-

23.Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır?

A) Yol boş olduğunda dönüş ışıklarını kullanmamak

B) Geçilen aracı kontrol etmeden sağ  şeride girmek   

C) Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç geçmek

D) Başka aracı geçmeye çalışan aracı geçmemek

A- B- C- D-

24.Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır.

B) Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.

C) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.

D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir.

A- B- C- D-
25.Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?
A) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
B) Hızlarını azaltmaları
C) Dar bir kavisle dönüş yapmaları
D) Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
A- B- C- D-
26.Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
B) Geçiş hakkını 2 numaralı araca vermelidir.
C) Korna çalıp 2 numaralı aracı yavaşlatmalıdır
D) Hızlanıp kavşağa önce girmelidir.
A- B- C- D-
27.Şekildeki kara yolu bölümünde, 1 ve 2 numaralı otomobillerin karşılaşması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) 1 numaralının hızını artırması
B) 2 numaralının hızını artırması
C) 2 numaralının geçiş hakkını kullanması
D) 1 numaralının hızını artırıp, korna çalması
A- B- C- D-
28.Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A) Kara yolunun temizliğinde kullanılan araçlar
B) Acil hasta veya yaralı taşıyan araçlar
C) Toplu taşıma araçları
D)  Gümrük muhafaza araçları
A- B- C- D-

29.Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Minibüs sürücüsü, kamyona   
B) Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
C) Kamyon sürücüsü, minibüse   
D) Şeridi daralmış olan, diğerine
A- B- C- D-
30.Aşağıdakilerden hangisi durma değildir?
A) Yolcu indirip bindirmek
B) Öndeki araçların durması sonucu beklemek
C) Trafik görevlisinin işareti ile durmak
D) Kırmızı ışık kuralına uymak
A- B- C- D-
31.Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A) Yolcuları soldan indirip bindirmek
B) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
C) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
D) Yolcuları sağdan indirip bindirmek
A- B- C- D-
32.Şekildeki kara yolunda, sürücüsü içinde bulunan araç, zorunlu hâl dışında 10 dakika beklerse aşağıdakilerden hangisini yapmış olur?
A) Park etme
B) Durma
C) Duraklama
D) Yolcu indirme bindirme
A- B- C- D-

33.Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

A) Park ışıklarını
B) Sis ışıklarını
C) Yakını gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları
A- B- C- D-

34.Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

A) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C) Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak
D) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
A- B- C- D-

35.Okul taşıtının arkasındaki "DUR" ışığı hangi hâllerde yakılır?

A) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman

B) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
C) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
D) Sadece öğrenci indirip bindirirken
A- B- C- D-
**

36.Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?

A) Uygun mesafede mutlaka durmalıdırlar.
B) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidirler.
C) Demiryolu çok hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidirler.
D) Hızlarını artırarak geçmelidirler.
A- B- C- D-
37.Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?
A) Karoseri kenarında
B) Yük üzerinde
C) Sürücünün yanındaki koltukta
D) Aracın basamağında
A- B- C- D-
38.Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo v.s.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
A) SRC 1
B) SRC 2
C) SRC 3
D) SRC 4
A- B- C- D-
39.Erişme kontrollü kara yolunda aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A) Park etme
B) Duraklama
C) Geri gitme
D) Şerit değiştirme
A- B- C- D-
40.Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı, taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Etkili şekilde korna çalmalıdır.
B) Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
C) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.
D) Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
A- B- C- D-

41.Kara yolunda karşıya geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?

A) Yaya geçitlerini
B) Banketleri
C) Yaya yollarını
D) Geçiş yollarını
A- B- C- D-

42.Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

A) Sürücü belgesi
B) Tescil belgesi
C) Araç imalat belgesi
D) Servis bakım belgesi
A- B- C- D-

43.Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

A) Sigorta süresi bitiminde

B) Sahibi değiştiğinde

C) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında

D) Egzoz muayenesi yapıldığında

A- B- C- D-

44."C" sınıfı sürücü belgesine sahip olan hangisinde verilen araçları kullanabilir?

A) Kamyon, minibüs, lastik tekerlekli traktör  
B) Otobüs, kamyon, kamyonet
C) Çekici, kamyon, minibüs       
D) İş makinesi, otomobil, minibüs
A- B- C- D-

45.Zorunlu mali sorumluluk sigortası, aşağıdaki teminatlardan hangisini kapsamaz?

A) Maddi hasarı
B) Tedavi giderlerini
C) Ölüm tazminatını
D) Manevi tazminatı
A- B- C- D-

46.Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Zarar verdiği aracın sahibini bulması
B) Trafik görevlisine haber vermesi
C) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
D) Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
A- B- C- D-

47.Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıt sürücülerinin hareketi asli kusurlu hâllerdendir?

A) 1 ve 7
B) 3 ve 4
C) 2, 6 ve 7
D) 1, 2 ve 5
A- B- C- D-

48.Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

A) Sesli ilan
B) Gürültü
C) Duyuru
D) Konuşma
A- B- C- D-

49.Sürücülerin hangi davranışı çevreyi olumsuz etkiler?

A) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
B) Araç bakımlarını zamanında yaptırmaları
C) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
D) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
A- B- C- D-
50.Sürücülerin şehirdeki önemli merkezleri bilmesinin aşağıdakilerin hangisine etkisi yoktur?
A) Trafik düzenine
B) Yakıt tasarrufuna
C) Zamanın olumlu kullanılmasına
D) Sürücülerin tecrübe kazanmasına
A- B- C- D-
***
Sinava Hazirlik sürücü kursu soruları